MoreD Opportunities Management Tool

אודות הפרוייקט

פיתוח מערכת מבוססת טכנולוגיות WEB המתממשקת לאלגוריתם שכתוב בMATLAB ומציגה ניתוחי טכניים של מניות תוך קליטת נתונים בזמן אמת. האתר כולל מערכת מנויים (בתשלום וניסיון), נגן וידאו מותאם לדרישות הלקוח לצפייה בשינוים במניות, אזור מניות המציג את ניתוחי המניה הנבחרת, התראות הנקלטות בזמן אמת לגבי שינוי, בניית קבוצת מניות למעקב ועוד... עיצוב האתר מותאם לכל סוגי המסכים והפלטפורמות ומשנה את תצוגתו בהתאם למסך הגולש. האתר מנוהל ע"י מערכת ניהול תוכן ייעודית SMWadmin ולא מצריכה ידע בתכנות.

חזור אל תיק עבודות

טקסט שיווקי עם קישור לעמוד אחר מעניין באתר - שורה משתנה מעמוד לעמוד